Deseto leto zapored smo se v športnem duhu ob igrah z žogo spomnili našega Športnika, Mitja Krajnčiča.

Dostopnost