Podčrtan je brezmesni dan.
Pri zajtrku dobijo učenci vsak dan krhlje sadja ali zelenjave. V času odmora imajo vedno na voljo različne vrste kruha, sadje, nesladkan čaj ali sok.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.
Dostopnost