DNEVI DEJAVNOSTI 2022-2023

 

DAN DEJAVNOSTI

VSEBINA

ČAS IZVAJANJA

VODJA

1. kulturni dan

Pikin festival

13. 9. 2022

Dolenc, Mlakar

2. kulturni dan

Uvod v Bralno značko

5. 10. 2022

Leskovar, Kuharič

3. kulturni dan

Prihaja novo leto

23. 12. 2022

Obreza, Smogavec

4. kulturni dan

Ogled gledališke predstave

marec

Finžgar, Romih

1. naravoslovni dan

Nasilje

7. 10. 2022

Obreza

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Hrana

21. 3. 2023

Sovič, Pintarič

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija (1., 2. r)

8. 6. 2023

Romih

Zaključna ekskurzija (3. r) ŠVN

junij 2023

Mlakar

1. tehniški dan

Vezenje

3. 10. 2022

Skušek, Romih

2. tehniški dan

Praznično ustvarjanje

16. 12. 2022

Mlakar, Dolenc

3. tehniški dan

Velikonočne delavnice

30. 3. 2023

Skušek, Romih

1. športni dan

Pohod (z učenci z Laporja)

23. 9. 2022

razredničarke

2. športni dan

Sankanje in igre na snegu

januar/februar 2023

Mlakar, Skušek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

6. 4. 2023

Grosek

4. športni dan

Pohod

29. 5. 2023

Dolenc

5. športni dan

Športne igre (1., 2. r)

20. 6. 2023

Skušek

ŠVN (3. r)

junij 2023

Mlakar

 

 

Dan dejavnosti vsebina dan/mesec vodja
1. kulturni dan Uvod v BZ 6. 10. 2021 Leskovar, Romih
2. kulturni dan Prihaja novo leto 24. 12. 2020 Obreza, Smogavec
3. kulturni dan Gledališka predstava maj 2022 Mlakar, Finžgar
1. naravoslovni dan Droge?  15. 11. 2021 Obreza
2. naravoslovni dan Kapljice življenja – VODA 22. 3. 2022 Sovič, Leskovar
3. naravoslovni dan Zaključna ekskurzija-Velenje 15. 6. 2022 Finžgar
1. tehniški dan Uvod v računalništvo 5. 10. 2021 Smogavec
2. tehniški dan Gibanje – voziček februar 2022 Finžgar
3. tehniški dan Elektrika – svetilnik marec 2022 Finžgar
4. tehniški dan Varnostna olimpijada maj 2022 Finžgar
1. športni dan Pohod/Kros/Igre 24. 9. 2021 Grosek
2. športni dan Šolar na smuči januar 2022 Grosek
3. športni dan Atletski mnogoboj 7. 4. 2022  Grosek
4. športni dan Pohod – Osankarica 26. 4. 2021 Grosek
5. športni dan Plavanje 1. 6. 2022 Grosek

 

Dan dejavnosti vsebina dan/mesec vodja
1. kulturni dan Ogled mesta: Ljubljana 9. 9. 2021 Ključevšek
2. kulturni dan Uvod BZ 6. 10. 2021  Leskovar, Ključevšek
3. kulturni dan ŠvN 8. 2. 2022 Ključevšek
1. naravoslovni dan Droge? 15. 11. 2021 Obreza
2. naravoslovni dan ŠvN 7. 2. 2022 Ključevšek
3. naravoslovni dan Zaključna ekskurzija – Velenje 15. 6. 2022 Ključevšek, Finžgar
1. tehniški dan Računalniške vsebine oktober 2020 Smogavec
2. tehniški dan Prihaja novo leto 24. 12. 2021 Obreza, Smogavec
3. tehniški dan Kapljice življenja-VODA 22. 3. 2022 Sovič, Leskovar
4. tehniški dan Kolesarski izpit april/maj 2022 Ključevšek
1. športni dan Kros/Pohod/Igre 24. 9. 2020 Grosek
2. športni dan ŠvN – smučanje 10. 2. 2022 Grosek
3. športni dan  Atletski mnogoboj 7. 4. 2022 Grosek
4. športni dan Pohod – Osankarica 26. 4. 2022 Grosek
5. športni dan Plavanje 1. 6. 2022 Grosek

 

DAN DEJAVNOSTI

VSEBINA

ČAS IZVAJANJA

VODJA

1. kulturni dan

Ogled mesta – Maribor

19. 9. 2022

Mohorko

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

5. 10. 2022

Leskovar Kuharič

3. kulturni dan

Ogled gledališke predstave

marec, 2023

Leskovar, Miklavc

1. naravoslovni dan

S kolesom v naravo

sep/okt 2022

Šalabalija

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Hrana

21. 3. 2023

Sovič, Pintarič

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija – Gorenjska

8. 6. 2023

Šalabalija

1. tehniški dan

Nasilje

7. 10. 2022

Obreza

2. tehniški dan

Pisave

9. 11. 2022

Miklavc, Leskovar, Keber

3. tehniški dan

Prihaja novo leto

23. 12. 2022

Obreza, Smogavec

4. tehniški dan

Zdravje

po dogovoru z ZD

razrednik

1. športni dan

Pohod (sodelovanje z OŠ Laporje)

23. 9. 2022

Grosek

2. športni dan

Smučanje

21. 2., 2023

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

6. 4. 2023

Grosek

4. športni dan

Orientacija

9. 5. 2023

Grosek

5. športni dan

Plavanje

junij, 2023

Grosek

 

dan dejavnosti vsebina čas izvajanja vodja
1. kulturni dan Ogled mesta: Celje 9. 9. 2021 Mohorko
2. kulturni dan Uvod v BZ 6. 10. 2021 Leskovar, Romih
3. kulturni dan Ogled predstave februar 2022 Mohorko
1. naravoslovni dan ŠvN  18. – 22. 10. 2021 Šalabalija, CŠOD
2. naravoslovni dan ŠvN  18. – 22. 10. 2021 Šalabalija, CŠOD
3. naravoslovni dan Kapljice življenja – VODA 15. 11. 2021 Obreza
1. tehniški dan Rastem s knjigo november Miklavc, Leskovar
2. tehniški dan Droge? 15. 11. 2021 Obreza
3. tehniški dan Prihaja novo leto 24. 12. 2021 Obreza, Smogavec
4. tehniški dan S kolesom v naravo maj 2022 Šalabalija
1. športni dan Kros/ Pohod/Igre 24. 9. 2021 Grosek
2. športni dan Zimski športni dan 23. 4. 2021 (petek) Grosek
3. športni dan Atletski mnogoboj januar 2022 Grosek
4. športni dan Pohod – Osankarica 26. 4. 2022 Grosek
5. športni dan Plavanje 1. 6. 2022 Grosek

DAN DEJAVNOSTI

VSEBINA

ČAS IZVAJANJA

VODJA

1. kulturni dan

Ogled mesta – Maribor 

19. 9. 2022

Mohorko

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

5. 10. 2022

Leskovar, Kuharič

3. kulturni dan

Ogled gledališke predstave

marec 2023

Leskovar, Kuharič

1. naravoslovni dan

Izdelava seminarske naloge

Pintarič, Leskovar

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – hrana

21. 3. 2023

Sovič, Pintarič

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija – Gorenjska

8. 6. 2023

Šalabalija

1. tehniški dan

S kolesom v naravo

sep/okt 2022

Šalabalija

2. tehniški dan

Nasilje

7. 10. 2022

Obreza

3. tehniški dan

Prihaja novo leto

23. 12. 2022

Obreza, Smogavec

4. tehniški dan

Zdravje

po dogovoru z ZD

Šalabalija

1. športni dan

Igre z žogo, frizbi (sodelovanje z Laporjem)

23. 9. 2022

Grosek

2. športni dan

Smučanje

21. 2. 2023

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

6. 4. 2023

Grosek

4. športni dan

Orientacija

9. 5. 2023

Grosek

5. športni dan

Plavanje

junij, 2023

Grosek

DAN DEJAVNOSTI

VSEBINA

ČAS IZVAJANJA

VODJA

1. kulturni dan

Ogled mesta – Maribor

19. 9. 2022

Mohorko

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

5. 10. 2022

Leskovar, Kuharič

3. kulturni dan

Ogled predstave

marec

Leskovar, Miklavc

1. naravoslovni dan

Gibanje v naravi

8. 9. 2022

Skubic, Kuharič

2. naravoslovni dan

Izdelava seminarske naloge

marec 2023

Miklavc, Keber

3. naravoslovni dan

Kapljice življenja – hrana

21. 3. 2023

Sovič, Pintarič

1. tehniški dan

S kolesom v naravo

sep/okt 2022

Šalabalija

2. tehniški dan

Nasilje

7. 10. 2022

Obreza

3. tehniški dan

Prihaja novo leto

23. 12. 2022

Obreza, Smogavec

4. tehniški dan

Priprava na valeto

13. 6. 2023

Dragič

1. športni dan

Igre z žogo, frizbi (sodelovanje z Laporjem)

23. 9. 2022

Grosek

2. športni dan

Smučanje

21. 2. 2023

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

6. 4. 2023

Grosek

4. športni dan

Orientacija

9. 5. 2023

Grosek

5. športni dan

Plavanje

junij, 2023

Grosek

PRIREDITVE IN DRUŽENJA 2022-2023

 

DATUM PRIREDITEV VODJA ČAS IN PROSTOR
21. marec 2022 Pomlad praznuje – DAN ŠOLE Leskovar, Obreza 17.00, šolska telovadnica
maj 2023 Črešnjevec poje in pleše Kud Štefana Romiha, Črešnjevec 18.00, Dom kulture
22. 6. 2023 Zaključna prireditev Jarh, Spagnolo 17.00, šolska telovadnica

 

DATUM PRIREDITEV VODJA ČAS IN PROSTOR

28. 10. 2022

 

Dan spomina na mrtve in dan reformacije Miklavc spomenik padlim borcem pred šolo

23. 12. 2022

 

Dan samostojnosti in enotnosti Romih, Dolenc po dogovoru

7. 2. 2023

 

Slovenski kulturni praznik

Razredničarke 1. – 5. r

Miklavc, Leskovar 6. –  9. r

po dogovoru

26. 4. 2023

 

Dan upora proti okupatorju in praznik dela Finžgar, Mlakar po dogovoru
23. 6. 2023 Dan državnosti Keber šolska jedilnica
Dostopnost