ZAKONI, PRAVILNIKI, PRAVILA, OBRAZCI …

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

DOKUMENTI ŠOLE

Publikacija šole za šolsko leto 2023/24

Na kratko je predstavljeno delo in prizadevanje Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec pri izobraževanju otrok in njihovi pripravi  na samostojno in odgovorno življenjsko pot …

Hišni red OŠ dr. Jožeta Pučnika

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli.

Pravila šolskega reda OŠ dr. Jožeta Pučnika

Pravila zagotavljajo osnovno varnost. Omogočajo nam, da učinkovito načrtujemo in predvidevamo  svoja dejanja, ne da bi pri tem zabredli v težave.

Vzgojni načrt za obdobje 2019-2024

Oblikovanje vzgojnega načrta šole je priložnost za razmišljanje o vrednotah, ki so pomembne za evropski kulturni prostor, za slovensko javno vzgojo in izobraževanje in za lokalno okolje šole in je priložnost za intenzivnejše vključevanje staršev in učencev v oblikovanje kulture šole …

Pravila prilagajanja šolskih obveznosti-pdf

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

Status športnika, kulturnika - OBRAZCI

Vloga za status umetnika ali športnika

Za pridobitev statusa športnika staršem k vlogi ni potrebno priložiti posebnih dokazil.

Za status kulturnika je potrebno izpolniti potrdilo_umetnik.

ŠOLSKA PREHRANA

ŠOLSKA ZAKONODAJA

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja.

Zakon o osnovni šoli

Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju

Ta pravilnik ureja preverjanje in ocenjevanje v OŠ ….

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost