Zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja, je Vlada Republike Slovenije na seji v petek, 5. novembra, sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja virusa covid-19.

Za področje vzgoje in izobraževanja večjih novosti ni. Pouk bo tudi v prihodnjem tednu potekal v šolah, vrtci bodo delovali kot običajno.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih pa bo od ponedeljka, 8. novembra, obvezna uporaba zaščitne kirurške ali maske tipa FFP2 (maska iz blaga ni dovoljena). Zaščitna maska v zaprtih prostorih bo obvezna za vse, torej za vse učence in zaposlene. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja pri neposrednem delu z otroki.

Maska ni potrebna za učence pri pouku športa in za osebe, ki izvajajo športno vadbo.

Samotestiranje v osnovnih šolah bo v prihodnjem tednu potekalo tako kot je v minulem.

Od ponedeljka, 15. novembra, dalje pa se bo s ciljem ohranjanja varnega šolskega prostora povečala pogostnost samotestiranja. Samotestiranje za vse učence osnovne šole za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa bo od 15. novembra dalje obvezno, opravljalo se bo v šoli, in sicer trikrat tedensko.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje bodo izvajali učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Učencem bo od 15. novembra dalje pripadalo mesečno 15 testov HAG za samotestiranje. Pridobijo jih v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Samotestiranja ne bo potrebno izvajati tistim, ki izpolnjujejo pogoja PC.

Odlok – Covid-19 (7. 11. 2021)

Dostopnost