Učenci 9. razreda, ki so vseh  devet let šolanja osvojili Ingoličevo bralno značko, se bodo udeležili nagradne ekskurzije na Ptuj. Ekskurzijo za učence in mentorje organizira občina Slovenska Bistrica.

Opis programa strokovne ekskurzije 

Dostopnost