Za učence je ta dan, dan dejavnosti. Družili se bomo z učenci ostalih Unesco šol v Sloveniji in zaključili medpredmetno sodelovanje na temo Zemlja. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata po ustaljenem urniku. Prav tako ostaja nespremenjen tudi šolski avtobus.

Dostopnost