Za učence 8. razreda bo izveden naravoslovni dan na temo Za življenje – oživljanje. Izvedli ga bodo študentje medicine.

Dostopnost