Za učence 9. razreda bo potekalo NPZ iz tehnike in tehnologije, za učence 6. razreda pa iz angleščine. Učenci pridejo v šolo po ustaljenem urniku.

Dostopnost