Akcija čiščenja javnih površin “Očistimo svoj kraj” bo potekala v petek, 20. marca 2015 (šole in vrtci) oziroma v soboto, 21. marca 2015 (krajevne skupnosti, društva …), predvidoma od 9. do 13. ure.

V akcijo so vključene krajevne skupnosti, šole in vrtci, ki bodo v sodelovanju z društvi, drugimi ustanovami in organizacijami očistili okolje na svojih območjih.

V petkovi akciji bomo odstranjevali komunalne odpadke iz okolice šole in vrtca, v sobotni akciji pa tudi komunalne odpadke z divjih odlagališč, naselij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokov in ostalih javnih površin.

Koordinacijo in organizacijo akcije je prevzela Komunala Slovenska Bistrica, lokalna društva pa lahko svoje aktivnosti uskladijo s krajevno skupnostjo kjer imajo sedež.

Dostopnost