Šola za starše: Vpliv družbe in medijev na otroka
V sodobnem svetu, v katerem smo ljudje vsega sveta vse bolj povezani preko različnih medijev, se vpliv informacij na posameznika iz dneva v dan veča. Ker smo ljudje socialna bitja, se učimo preko druženju z drugimi ljudmi. Še posebej dojemljivi za učenje so otroci in mladostniki, prav zato pa so le ti pod močnim vplivom medijev in družbe nasploh. Kako se izogniti pastem medijev, ter kako pomagati otroku oblikovati zdrav odnos do sebe, do drugih, ter do sveta, bo govorilo predavanje.

Govorilne ure bodo po ustaljenem urniku

Dostopnost