16:30 – razredna stopnja (1. – 5. razreda)

17:00 – predmetna stopnja (6. – 9. razreda)

Dostopnost