Select Page

Predavanje »Osredotočeni na uspeh« (kako krepiti veščine organizacije, samostojnosti, načrtovanja, upravljanja s časom in čustvi), ki  je namenjeno staršem osnovnošolcev, pri katerih se pojavljajo težave na področju izvršilnih funkcij. Izvršilne funkcije omogočajo posameznikovo regulacijo vedenja, mišljenja in čustvovanja, predstavljajo osnovo za vedenjsko in socialno-emocionalno regulacijo, prav tako pa vplivajo na akademske dosežke.

Vabilo na starševski večer – Osredotočeni na uspeh 2024

Dostopnost