Pevci MPZ se ob 9. uri dobijo v šoli na vajah. Upoštevajo naj navodila mentorice ge. Mateje Kuharič. Starše prosimo za prevoz otrok.  Vaje se zaključijo ob 12. uri.

Dostopnost