Kam: ZD Slovenska Bistrica

Odhod: 7.40 (redna linija avtobusa)

Povratek: okrog 10.00

Obvezno: zobna ščetka in zdravstvena izkaznica

Spremljevalki: ga. Finžgar, ga. Rajtmajer

Dostopnost