Z učenci 9. razreda smo pri biologiji raziskovali spodnjo in zgornjo povrhnjico lista tradeskancije ter celice luskolista čebule. Pri tem smo razvijali veščino mikroskopiranja, opazovanja in skiciranja preparatov ter fotografiranja preparatov.

Slika 1: Aleks in Rok pri mikroskopiranju.
Slika 2: Listna reža v spodnji povrhnjici tradeskancije.
Slika 3: Celice luskolista čebule.
Slika 4: Celice spodnje povrhnjice tradeskancije.
Avtorica fotografij je Tjaša Blažič.
Dostopnost