V šolskem letu 2019/20 bodo neobvezni izbirni predmeti na voljo vsem četro-, peto- in šestošolcem. Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan.

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

Dostopnost