Predstavljamo vam izdelke in naloge naših učencev, ki nastajajo doma.

Nik Knez in papirnati bumerang.

 

 

Avtoportreti četrtošolcev.

 

Tudi pri podaljšanem bivanju nastajajo zanimivi izdelki.

 

Učenci so pri računalništvu izdelali igrice za popestritev dneva 🙂

https://www.cresnjevec.si/izdelki-ucencev/

 

Izdelki učencev pri slovenščini, ki nastajajo doma.

 

Četrtkovo lepo vreme smo izkoristili za športni dan.

 

V petek, 10. 4., so od 1. do 3. razreda imeli tehniški dan. Njihove aktivnosti so bile velikonočno obarvane. 

 

V torek, 7. 4., smo imeli namenski dan – projekt Kapljice življenja – Jaz.

Delovni listi in mandale prvošolcev. 

Likovna umetnost v povezavi z matematiko – krožnice in krogi. Ustvarjali so četrtošolci.

Ustvarjanje v podaljšanem bivanju.

Tretješolci so izdelovali trganke (Alen, Brina, Ema, Jaka, Nataša, Tinkara).

Nekaj izdelkov drugošolcev (Ema in Gal F., Lan O., Luka E.).

Petošolci so ustvarjali robote (Mark P., Lana L. in Andraž Č.).

Električni naboj v domači učilnici (Julija Š. in Tjaša B.)

                     

Petošolci so risali na temo pomlad.

Še nekaj izdelkov, ki so nastali doma …

Izdelki osmošolcev in devetošolcev (Kaja V., Tjaša B., Eva G., Nuša K. in Rok V.):

.

 

Izdelki četrtošolcev, ki so nastali pri likovni umetnosti – risanje v slikarju ali z barvicami. Spodnje slike so ustvarjali Miha S., Patrik K., Patrik M., in Zarja H.:

 

Tudi prvošolci ne počivajo. Spodnje slike pripadajo Špeli Š., Miji P., in Ajdi B.:

Dostopnost