Devetošolci pošiljajo nasmejan pozdrav s športnega tabora.

Vsi živi in zdravi! 😉

Dostopnost