MREŽA UNESCO ŠOL

UNESCO je po drugi svetovni vojni organiziral gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepil znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim. Spodbudil je organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci/dijaki/študenti in učitelji.

Zvezo je poimenoval Associated Schools Project – net / ASPnet.

Ideal je začel postajati edukacija človeka, ki bo zmožen “misliti globalno in delovati lokalno”. Danes pa se ta ideal razvija v še zahtevnejšega: “Misli, čuti in deluj globalno in lokalno”.

Cilji in načela vseživljenjskega izobraževanja, temelječa na “štirih stebrih”, so temelj vrednot in pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo naj h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi.

Na nas je, na ASPnet šolah, da se intenzivneje vključimo v razvijanje mladih, ki bodo zmožni skrbeti za sebe in dolgoročno ohraniti sebe ter svet hkrati. Samo tako bodo imeli bodočnost tudi njihovi potomci.

Načela UNESCO ASPnet šol

 1. Načelo celovitosti šole.
 2. Načelo medsebojne povezanosti in soodvisnosti med predmeti.
 3. Načelo podpiranja interesov in sposobnosti učencev in učiteljev.
 4. Načelo menjave – delimo si znanje, strokovno pomoč, prijazno besedo.
 5. Načelo spremenljivosti – ničesar ni dokončno, vse se da spremeniti.
 6. Načelo aktualizacije prioritet, kdaj damo prednost učenju, zabavi…
 7. Načelo kakovosti medsebojnih delovnih odnosov (povej-posvetuj se-pridruži se-uči se od spretnejših).
 8. Načelo odgovornosti za svoja ravnanja in soodgovornosti za skupne rezultate.
 9. Načelo timskega dela med učitelji različnih strok, sodelovanje med učenci in starši.
 10. Načelo dialoga – probleme znotraj šol in širše se učimo odpirati v strpnih dialogih.
 11. Načelo medsebojnega spoštovanja – spoštovanja kulturne raznolikosti kot resničnega bogastva.
 12. Načelo ustvarjalnosti – izgrajevanje miru skozi stališča, vedenja in kreativne aktivnosti.
 13. Načelo solidarnosti – solidarnostne aktivnosti na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

Unesco cilji

 • Uveljaviti kulturo miru in nenasilja.
 • Naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlja.
 • Naučiti se živeti skupaj in deliti med seboj.

Unesco ideali

 • Človek, ki je zmožen sodelovati in deliti z drugimi v korist večje enakovrednosti in enakopravnosti ter skupnega preživetja na istem planetu.
 • Načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost zamedsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim.
 • Spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč .
 • Misli, čuti in deluj globalno in lokalno.

Štiri obvezne teme

 • Svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju.
 • Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje.
 • Medkulturno učenje, preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni, spoznavanje kulturne ali naravne dediščine UNESCA World Haritage, povezovanje s šolami v tujini.

Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje. 

UNESCO SREDIŠČE

 

V pripravi …

ŠTIRJE DELORSOVI STEBRI IZOBRAŽEVANJA

Strategija in načrt dela ASPnet mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu.

Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.

 1. V novem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja: učitelj pomaga učencem izbirati in osmišljati informacije okrog njega, učiti, kako se učiti, odpirati medpredmetna problemska področja, npr. skrb za okolje, za zdravje, obvladovanje konfliktov …,
 2. proces poučevanja se enakomerno porazdeli med šolo, delo in prosti čas,
 3. okrepi se učenje socialnih in etičnih veščin,
 4. strogo vodene aktivnosti se menjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami,
 5. učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati za vsebine.

Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.

 1. Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah,
 2. navajamo na skupinsko delo,
 3. poudarjamo osebno predanost delu.

 

Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

 1. Učimo se o sebi in drugih, učimo se spoštovanja sebe in drugih,
 2. razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti,
 3. učimo se reševati konflikte skozi dialog,
 4. učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi,
 5. učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj,
 6. učimo se živeti z naravo in
 7. učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).

 

Četrti steber: Učiti se biti.

 1. Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika (k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in duhovnim vrednotam).
 2. Učimo se, da bi postali modri, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.
 3. Učimo se kontrolirati svoje obnašanje, spoštovati druge ljudi in razvijati sočutje do njih.

NAŠ UNESCO

(besedilo: Mojka Mehora Lavrič, glasba Aleš Lavrič)

Naše misli neskončne so, brezmejne kakor nebo,

sanje naj pričarajo iz pesmi stkano mavrico

in ta melodija je napev otroških želja,

k soncu širi krila,

na njih naj ponesem te tja, kjer je sreča doma.

U – N – E – S – C – O , up to the sky we can go!

U – N – E – S – C – O , love to the people we show!

Kot galebi, ki prek valov se vedno vračajo domov,

nevidne niti nas vežejo na naš domači krov.

Ljubim sonce, nebo in čas, ki svobodni so kot jaz

in le eno si želim,

da za srečo, ljubezen in mir ne bo nikdar ovir.

U – N – E – S – C – O, love to the people we show!

U – N – E – S – C – O!

U – N – E – S – C – O, up to the sky we can go!

U – N – E – S – C – O!

Načrt dela 2015-16

Načrt dela za šolsko leto 2015/16 …

Načrt dela 2014-15

Načrt dela za šolsko leto 2014/15 …
i

Načrt dela 2013-14

Se opravičujemo. Načrt dela trenutno ni dostopen.
i

Načrt dela 2012-13

Se opravičujemo. Načrt dela trenutno ni dostopen.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost