»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije z namenom spodbujanja bralne kulture. Z njim skušajo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

 

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so

 

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

 

 

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji.

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol.

Povzeto po: www.jakrs.si

 

Sedmošolci Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec so skupaj z mentorico branja, učiteljico slovenščine Nino Miklavc in učiteljico slovenščine ter šolsko knjižničarko Špelo Leskovar 8. novembra obiskali Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Knjižničarka Darja Kolar je učence seznanila s knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo, zanje pripravila program in pogovor o knjigi, jim predstavila splošno knjižnico in njene prostore in jih povabila na ponovni obisk.

Vsak sedmošolec je prejel mladinski roman Zvezde vabijo.

Rastem s knjigo je na naši šoli tehniški dan za 7. razred, ki ga deloma preživimo v splošni knjižnici, deloma pa se učenci pripravljajo na pripravo referata. Naučijo se, kako kvalitetno izdelati referat, kako navajati literaturo različnih vrst, kako oblikovati ustrezne elektronske diapozitive (drsnice) in kako se pripravijo na predstavitev referata.

Knjigo smo v sedmem razredu umestili v seznam domačega branja. Tako bodo učenci o knjigi še govorili, jo natančno spoznali, ob njej ustvarjali in poustvarjali.

Nina Miklavc

Dostopnost