Vizija vrtca

Ustvariti želimo pozitivno, sproščeno vzgojno-učno okolje, ki bo vplivalo na vsestranski osebnostni razvoj otrok, na njihovo počutje, na razvijanje strpnosti in medsebojnega spoštovanja in tako bo  naš vrtec  hiša smeha, igre in veselja, kamor bomo vsi radi zahajali.

CILJI IN NAČELA

•  UPOŠTEVATI OTROKOVE PRAVICE IN POTREBE ( pravica do drugačnosti, spoštovanje zasebnosti, možnost izbire.).

•  SKRBETI ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE MED DRUŽINO IN VRTCEM.

•  USTVARJATI POGOJE ZA DOBRO KLIMO IN KULTURO VRTCA.

•  NUDITI MOŽNOST ZA OSEBNOTNO IN STROKOVNO RAST VSEH DELAVCEV VRTCA.

 

Našo vizijo VRTCA ,bomo uresničevali s cilji predšolske vzgoje, ki so:

•  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;

•  razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;

•  razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;

•  negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanja neodvisnega mišljenja;

•  spodbujanje razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;

•  spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;

•  spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;

•  posredovanje zanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;

•  razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

Delali bomo po načelih, zapisanih v Zakonu o vrtcih:

 Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

•  demokratičnosti,

•  pluralizma,

•  avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,

•  enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,

•  pravice do izbire in drugačnosti in

•  ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja

 

Delavci vrtca bomo z vso odgovornostjo izvajali vzgojno delo tako, da bomo zagotavljali:

•  odprt dialog in omogočali staršem soodločanje v vseh pomembnih vprašanjih o vzgoji otrok;

•  spoštovanje in upoštevanje staršev, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj;

•  seznanitev staršev z načeli, vrednotami in cilji, ki jih bomo v vzgojnih programih zasledovali in jih bomo vsako leto zapisali v  Publikaciji vrtca.  

 

 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI :

•  staršem bomo ponudili vsaj eno strokovno predavanje o najnovejših spoznanjih o predšolskem otroku in o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja;

•  pogovori s starši načrtno ali priložnostno;

•  z različnimi vsebinami in oblikami dela bomo k sodelovanju za obogatitev vzgojnega programa občasno vabili vse starše oziroma tiste, ki bodo to želeli;

•  praznovanja s starši in otroki: praznovanje rojstnih dni, pikniki na igrišču, delavnice, izleti, zaključna prireditev, obisk razstav, telovadba, dnevi odprtih vrat za starše.

PRIHAJAJOČI DOGODKI V VRTCU

  • Ni dogodkov

KOLEDAR DOGODKOV V VRTCU

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost