Enoglasno se strinjamo, učenci, udeleženci bralne noči, in mentorici, da je bil večer uspešen. Na varnem in toplem smo uživali v naletavanju snega, si privoščili naloge, kakršnih si pri pouku slovenščine ne moremo, se veliko naučili in obenem tudi pripravili na Cankarjevo tekmovanje.

Učenci 6. razreda so pod vodstvom učiteljice Špele Leskovar s pomočjo ilustracij izdelali knjigo Velecirkus Argo in pri tem odlično obnovili dogajanje v knjigi – pri tem pa so lahko uporabili vso “odvečno” ustvarjalnost, ki se je morda nabrala v njih. Sicer se je izkazalo, da se je nekaj učencev še spopadalo z vsebino, a so ob koncu dne (pravzaprav naslednjega jutra) šolo zapustili za kakšno spoznanje bogatejši.

Sedmošolci so pod mentorstvom učiteljice Nine Miklavc pripravili družabno igro, ki preverja znanje o obeh knjigah. Najprej so imeli težave s tvorjenjem “dobrih” vprašanj, potem pa jim je delo steklo in nastala je igra, ki se jo poznavalci obeh knjig lahko igrajo v šolski knjižnici.

Delavnice je zadnjih pet minut prekinil izpad elektrike (prvič v zgodovini bralnih noči na naši šoli), a ker smo bili dobro opremljeni, smo dejavnost izvedli do konca. Film bomo prihranili za drugo priložnost …

Dostopnost